Náhrada škody z havarijního pojištění

Pojistné plnění je pojišťovnou vyplaceno v případě poškození vozidla z důvodů uvedených v pojistné smlouvě a pokud nedojde k rozporu s pojistnými podmínkami.

V případě poškození vozidla při dopravní nehodě, kterou nezaviníte, si můžete vybrat mezi náhradou škody ze svého havarijního pojištění nebo z povinného ručení viníka nehody. Nárok na náhradu škody však lze uplatnit pouze z jednoho pojištění.

Krácení či nevyplacení náhrady škody z havarijního pojištění

K takové situaci může dojít např. v případě, že k nehodě došlo pod vlivem alkoholu nebo jiných drog, v případě neplatného řidičského průkazu, prošlé STK apod. Důvodem může být i špatný technický stav vozidla (brzdy apod.), nepoužití zimních pneumatik na přikázaných úsecích atd. V případě nedostatků na vozidle musí být prokázáno, že měly vliv na nehodu.

Při uzavírání havarijního pojištění se nezapomeňte důkladně seznámit s pojistnými podmínkami.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ